Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

Inhoudsopgave: Tao te Ching


1. Wat is de Tao?
2. Zelf-ontwikkeling
3. Mensen rustig houden
4. Tao, zonder oorsprong
5. Onpartijdigheid
6. De oneindigheid van creatieve inspanning
7. Nederigheid
8. De aard van goedheid
9. Gematigd
10. Wat is mogelijk
11. De Waarde van Niet-bestaan
12. Vermijding van verlangen
13. Walgen van schaamte
14. In lof van het diepgaande
15 Dat wat Teh onthult
16 Terugkerend naar de bron
17 Eenvoud van de gewoonte
18 De vergelding van het minderwaardige
19 Ga terug naar eenvoud
20 Het tegenovergestelde van de gemeenschappelijke plaats
21 Het Hart van Leegheid
22 Verhoog met nederigheid
23 Leegheid en niet-doen (Wu Wei)
24 Problemen en verdienste(n)
25 Het beschrijven van het mysterieuze
26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid
27 De functie van vaardigheid
28 Terugkeren naar eenvoud
29 De dingen niet dwingen (Wu Wei)
30 Wees terughoudend met oorlog
31 Oorlog vermijden
32 De Deugd (Teh) Van Heiligheid (Heelzijn)
33 De Deugd (Teh) Van Discriminatie
34 De Perfectie van vertrouwen
35 De Deugd (Teh) Van Welwillendheid
36 Uitleg van een paradox
37 De regering beheren (beheersen)
38 Een discussie over Teh
39 De herkomst van autoriteit
40 Vermijding van activiteit
41 De onwerkelijkheid van verschijning
42 De Transformatie van Tao
43 De functie van het universele
44 Voorschriften
45 De Deugd (Teh) Van Grootheid
46 Beperking van Verlangen
47 Het verre zien (verder kijken dan je neus)
48 Kennis vergeten
49 De Deugd (Teh) Van Vertrouwen
50 Leven waarderen (achten)
51 Teh als een Verpleegster
52 Terug naar Herkomst (oorspong)
53 Verkrijg door inzicht
54 Intuïtie cultiveren
55 Om het Mysterieuze te Verifiëren
56 De Teh van het Mysterieuze
57 De gewoonte van eenvoud
58 Aanpassing aan verandering
59 (Hoe) Tao te houden
60 (Hoe) Positie te behouden
61 De Teh van nederigheid
62 De beoefening van Tao
63 Een overweging van het begin
64 Overweeg het onbelangrijke
65 De Teh van Eenvoud
66 Het zelf ondergeschikt maken
67 Drie Schatten
68 Voldoen aan de Hemel
69 De functie van het mysterieuze
70 De moeilijkheid om te begrijpen
71 Het ongemak van kennis
72 Jezelf koesteren
73 Actie is gevaarlijk
74 Waanzin overwinnen
75 Verlies door hebzucht
76 Pas op voor kracht
77 De Tao van de hemel
78 Vertrouwen en geloof
79 Contracten versterken
80 Tevredenheid
81 De aard van het essentiële