Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

19 Ga terug naar eenvoud


Laat de opsmuk (show) van heiligheid achter je en neem afstand van overmatige voorzichtigheid, dan zullen mensen daar in honderdvoud baat bij hebben. Verlaat opzichtige welwillendheid (~vriendelijkheid), dan zullen mensen terugkeren naar de primaire deugden van kinderlijke vroomheid en ouderlijke affectie (~liefde). Verlaat slimheid en neem afstand van winsten, dan zullen dieven en rovers verdwijnen.

Hier zijn de drie fundamenten waar je op van aan kan en waarin cultuur te kort schiet. Laat daarom alle mensen zich houden tot dat wat betrouwbaar is, namelijk, het herkennen van eenvoud, heb puurheid (zuiverheid) lief, verminder je bezittingen, verklein je verlangens.


Aanvulling / notities

Wees echt, identiteitloos en onderneem actie.


18 De vergelding van het minderwaardige »20 Het tegenovergestelde van de gemeenschappelijke plaats »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XIX. Return to Simplicity

Abandon the show of saintliness and relinquish excessive prudence, then people will benefit a hundredfold. Abandon ostentatious benevolence and conspicuous righteousness, then people will return to the primal virtues of filial piety and parental affection. Abandon cleverness and relinquish gains, then thieves and robbers will disappear.

Here are three fundamentals on which to depend, wherein culture is insufficient. Therefore let all men hold to that which is reliable, namely, recognize simplicity, cherisch purity, reduce one's possessions, diminish one's desires.


18 De vergelding van het minderwaardige »20 Het tegenovergestelde van de gemeenschappelijke plaats »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.