Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

15 Dat wat Teh onthult


Een lange tijd geleden waren degenen die waardig geacht werden om meester genoemd te worden, subtiel, spiritueel, diep en wijs. Hun gedachten konden niet gemakkelijk begrepen worden.

Omdat ze zo moeilijk te begrijpen waren, zal ik ze proberen duidelijk te maken. Ze waren voorzichtig als mannen die in de winter over een rivier lopen. Ze waren terughoudend als mannen die hun buren vreesden. Ze wisten hun plaats als gasten in aanwezigheid van hun gastheer. Ze waren zo ongrijpbaar als ijs op het punt van smelten. Ze waren als onaangetast hout. Ze waren als een vallei tussen hoge bergen. Ze waren zo obscuur (~ondoorzichtig) als klotsend (~verstoord) water. (Ze waren voorzichtig omdat ze zich bewust waren van de diepere betekenis en de mogelijkheden van het leven.)

Verstoord water kunnen we helder maken door het langzaam tot rust te laten komen. We kunnen het onbewuste tot leven brengen door het langzaam te bewegen. Maar hij die het geheim van de Tao kent, verlangt niet naar meer. Tevreden kan hij ouder worden zonder het verlangen om met de mode mee te gaan.


Aanvulling / notities

Obscuur ~ ondoorzichtig (~duister, geheimzinnig).

Klotsend, verstoord water is water vermengd met bijv. de opgestoven bodem, waardoor het ondoorzichtig/chaotisch wordt. Je kunt het dan niet meer doorzien, wat bij helder water wel kan.


14. In lof van het diepgaande »16 Terugkerend naar de bron »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XV. That Which Reveals Teh

In olden times the ones who were considered worthy to be called masters were subtle, spiritual, profound, wise. Their thoughts could not be easily understood.

Since they were hard to understand I will try to make them clear. They were cautious like men wading a river in winter. They were reluctant like men who feared their neighbors. They were reserved like guests in the presence of their host. They were elusive like ice at the point of melting. They were like unseasoned wood. The were like a valley between high mountains. They were obscure like troubled waters. (They were cautious because they were conscious of the deeper meanings of life and its possibilities.)

We can clarify troubled waters by slowly quieting them. We can bring the unconscious to life by slowly moving them. But he who had the secret of the Tao does not desire for more. Being content, he is able to mature without desire to be newly fashioned.


14. In lof van het diepgaande »16 Terugkerend naar de bron »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.