Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

16 Terugkerend naar de bron


Zoek naar een manier om een open geest te verkrijgen (het toppunt van wezenloosheid). Zoek zelfbeheersing (de essentie van kalmte, vrede).

Alle dingen doorlopen een continu proces (~zijn veranderlijk), groeiend en terugkerend. Planten komen tot bloei, maar alleen om weer terug te keren naar hun oorsprong. Terugkeren naar hun oorsprong is als het zoeken naar kalmte; het beweegt zich naar zijn/haar lot (~het onvermijdelijke). Het bewegen naar het lot is als het oneindige (~de eeuwigheid). Het kennen van oneindigheid (~de eeuwigheid) is verlichting, en het niet herkennen van oneindigheid brengt wanorde en kwaad.

Het kennen van oneindigheid maakt iemand allesomvattend (~veelomvattend); allesomvattendheid maakt iemand breed van geest (open van geest). Breedte van visie brengt edelmoedigheid; edelmoedigheid is als de hemel.

Het hemelse is als Tao. Tao is het Eeuwige. Het verval van het lichaam hoeft niet te worden gevreesd.


Aanvulling / notities

Met hemel wordt hier volgens mij "een vredige plek" bedoeld, zo uitgestrekt als de hemel.

Meevaren op de stroom van het leven zorgt ervoor dat je stil wordt van binnen. Je doet je ding en raakt het besef van tijd kwijt (ben in de "flow").

Het niet (h)erkennen dat alles één is en in verbinding staat, brengt wanorde en kwaad. Doe je anderen of de planeet (milieu, dieren) kwaad, dan doe je dat indirect jezelf aan. Elke vorm van vernietiging is een vorm van zelf-vernieting (of transformatie).


15 Dat wat Teh onthult »17 Eenvoud van de gewoonte »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XVI. Returning to the Source

Seek to attain an open mind (the summit of vacuity). Seek composure (the essence of tranquillity).

All things are in process, rising and returning. Plants come to blossom, but only to return to the root. Returning to the root is like seeking tranquillity; it is moving towards its destiny. To move toward destiny is like eternity. To know eternity is enlightenment, and not to recognize eternity brings disorder and evil.

Knowing eternity makes one comprehensive; comprehension makes one broadminded; breadth of vision brings nobility; nobility is like heaven.

The heavenly is like Tao. Tao is the Eternal. The decay of the body is not to be feared.


15 Dat wat Teh onthult »17 Eenvoud van de gewoonte »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.