Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

30 Wees terughoudend met oorlog


Wanneer de magistraat Tao volgt, hoeft hij geen gebruik te maken van wapens om het Rijk te versterken, omdat zijn bedrijfsmethoden alleen al goede rendementen zullen tonen.

Beren en doornen vermeerderen zich waar een leger kampeert. Slechte oogsten zijn het gevolg van een grote oorlog. De goede heerser zal resoluut zijn en dan stoppen, hij zou niet durven om het met geweld te nemen. Men zou resoluut moeten zijn, maar niet opschepperig; resoluut maar niet uit de hoogte, resoluut, maar niet arrogant; resoluut maar productief, als het niet kan worden vermeden; resoluut maar hij moet niet terugvallen in gewelddadigheid.

Door een terugval naar geweld, bloeien dingen voor een tijdje, maar zullen daarna vervallen. Dit is niet zoals de Tao en dat wat niet Tao-achtig is zal snel vergaan.29 De dingen niet dwingen (Wu Wei) »31 Oorlog vermijden »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXX. Be Stingy of War

When the magistrate follows Tao, he has no need to resort to force of arms to strengthen the Empire, because his business methods alone will show good returns.

Briars and thorns grow rank where an army camps. Bad harvests are the sequence of a great war. The good ruler will be resolute and then stop, he dare not take by force. One should be resolute but not boastful; resolute but not haughty; resolute but not arrogant; resolute but yielding when it cannot be avoided; resolute but he must not resort to violence.

By a resort to force, things flourish for a time but then decay. This is not like the Tao and that which is not Tao-like will soon cease.


29 De dingen niet dwingen (Wu Wei) »31 Oorlog vermijden »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.