Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

29 De dingen niet dwingen (Wu Wei)


Degene die het Rijk wil overnemen en hervormen, zal falen. Het Rijk is een goddelijk ding dat niet kan worden hermaakt. Hij die het probeert zal het alleen bederven.

Hij die het probeert te grijpen, zal het verliezen. Mensen verschillen, sommige leiden, andere volgen; Sommigen zijn vurig, andere zijn formeel; sommigen zijn sterk, anderen zwak; sommigen slagen, anderen verliezen. Daarom doet de wijze man aan moderatie; hij verlaat plezier, extravagantie en toegeeflijkheid.28 Terugkeren naar eenvoud »30 Wees terughoudend met oorlog »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXIX. Not forcing things (Wu Wei)

One who desires to take and remake the Empire will fail. The Empire is a divine thing that cannot be remade. He who attempts it will only mar it.

He who seeks to grasp it, will lose it. People differ, some lead, others follow; some are ardent, others are formal; some are strong, others weak; some succeed, others fail. Therefore the wise man practices moderation; he abandons pleasure, extravangance and indulgence.


28 Terugkeren naar eenvoud »30 Wees terughoudend met oorlog »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.