Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

28 Terugkeren naar eenvoud


Hij die zijn mannelijkheid kent en zijn vrouwelijkheid begrijpt, wordt nuttig als de valleien (~dalen) van de aarde (die water brengen). Zoals de valleien van de aarde, zal de eeuwige vitaliteit (teh) niet van hem weggaan, hij komt steeds terug naar de aard van een klein kind.

Hij die zijn onschuld kent en zijn zonde herkent wordt het wereld model. Als een wereld model, zal het oneindige teh niet falen, hij zal terugkeren naar het Absolute.

Hij die de glorie van zijn natuur kent en zijn beperkingen herkent, werd zo nuttig als de valleien van de wereld. Als hij is zoals de valleien van de wereld, zal de oneindige teh hem niet laten falen, hij zal terugkeren naar eenvoud.

Eenvoud uitstralend zal hij mensen veranderen in nuttige voertuigen. De wijze man zal hen dan inzetten als ambtenaren en leiders. Een goede regeling als deze zal niemand schaden.27 De functie van vaardigheid »29 De dingen niet dwingen (Wu Wei) »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXVIII. Returning to Simplicity

He who knows his manhood and understands his womanhood becomes useful like the valleys of earth (which bring water). Being like the valleys of earth, eternal vitality (teh) will not depart from him, he will come again to the nature of a little child.

He who knows his innocence and recognizes his sin becomes the world's model. Being a world's model, infinite teh will not fail, he will return to the Absolute.

He who knows the glory of his nature and recognizes also his limitations became useful like the world's valleys. Being like the world's valleys, eternal teh will not fail him, he will revert to simplicity.

Radiating simplicity he will make of men vessels of usefulness. The wise man then will employ them as officials and chiefs. A great administration of such will harm no one.


27 De functie van vaardigheid »29 De dingen niet dwingen (Wu Wei) »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.