Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

27 De functie van vaardigheid


Goede wandelaars laten geen sporen achter, goede sprekers maken geen fouten, goede tellers hebben geen telraam nodig, goede bewakers hebben geen bouten en sloten nodig want niemand kan voorbij hen komen. Goede boekbinders hebben genoeg aan touw en koord, maar niemand kan hun greep loslaten.

Daarom redt de wijze man, vertrouwend in goedheid, altijd de mensen, want voor hem bestaan er geen verbannelingen. Vertrouwend op goedheid redt hij alle dingen, want voor hem bestaat er niets dat waardeloos is. Dit is het herkennen van verborgen waarde.

Daarom is de goede mens de leermeester van de kwade mens, en de boze man is de rijkdom van de goede man. Hij die zijn instructeurs niet acht of waardeert, ook al is hij verder intelligent, wordt verward. Hierin ligt de betekenis van spiritualiteit.26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid »28 Terugkeren naar eenvoud »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXVII. The Function of Skill

Good walkers leave no tracks, good speakers make no errors, good counters need no abacus, good wardens have no need for bolts and lock for no one can get by them. Good binders can dispence with rope and cord, yet none can unloose their hold.

Therefore the wise man trusting in goodness always saves men, for there is no outcast to him. Trusting in goodness he saves all things for there is nothing valueless to him. This is recognizing concealed values.

Therefore the good man is the instructor of the evil man, and the evil man is the good man's wealth. He who does not esteem his instructors or value his wealth, though he be otherwise intelligent, becomes confused. Herein lies the significance of spirituality.


26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid »28 Terugkeren naar eenvoud »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.