Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid


Het zware is de oorsprong van het lichte, het stille is meester over beweging. Daarom zal de wijze mens in alle ervaringen van de dag geen afstand nemen van waardigheid. Hoewel hij omringd wordt met prachtige bezienswaardigheden, blijft hij kalm en gerust.

Hoe kan het dat de Keizer, meester van tienduizend strijdwagens, de macht van het Rijk is kwijtgeraakt? Omdat hij zelf oneerbiedig (~spottend) is, heeft hij het respect van zijn volk verloren; omdat hij zelf passievol is, heeft hij de controle over het Rijk verloren.25 Het beschrijven van het mysterieuze »27 De functie van vaardigheid »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXVI. The Virtue (Teh) of Dignity

The heavy is the root of the light; the quiet is master of motion. Therefore the wise man in all the experience of the day will not depart from dignity. Though he be surrounded with sights that are magnificent, he will remain calm and unconcerned.

How does it come to pass that the Emperor, master of ten thousend chariots, has lost mastery of the Empire? Because being flippant himself, he has lost the respect of his subjects; being passionate himself, he has lost the control of the Empire.


25 Het beschrijven van het mysterieuze »27 De functie van vaardigheid »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.