Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

25 Het beschrijven van het mysterieuze


Er is een Zijn dat alles-inclusief is en dat al bestond voor hemel en aarde. Rustig inderdaad en onbeschaamd! Het is alleen en onveranderlijk!

Overal functioneerd het ongehinderd. Het wordt daarmee de moeder van de wereld. Ik weet niet wat haar aard (~oorsprong) is; als ik haar probeer te karakteriseren, zal ik haar Tao noemen.

Als ik haar een naam zou moeten geven, zal ik haar "Het Grote" noemen. Het Grote is ontwijkend, het ontwijkende is het verre, het verre komt altijd dichterbij. Tao is groot (~geweldig). Dus is de Hemel groot en ook de Aarde en ook de vertegenwoordiger van Hemel en Aarde.

De mens is voortgekomen uit de natuur, de natuur is voortgekomen uit de hemel, de hemel is voortgekomen uit Tao. Tao is uitzichzelf voortgekomen.


Aanvulling / notities

Het woord "hemel" heeft voor sommigen wellicht een bij-betekenis, maar het gaat wat mij betreft gewoon om hetgeen boven (en rond) de grond waarop we staan, oftewel, de lucht, de atmosfeer. Je hoeft "de hemel" niet mooier te maken dan dat ze is (met engeltjes, overledenen en gewillige maagden), sterker nog, dat kun je niet eens. Kijk zelf maar eens naar boven! Prachtig!


Hemel? Kijk naarboven!

24 Problemen en verdienste(n) »26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXV. Describing the Mysterious

There is Being that is all-inclusive and that existed before Heaven and Earth. Calm, indeed, and incorporeal! It is alone and changeless!

Everywhere it functions unhindered. It thereby becomes the world's mother. I do not know its nature; if I try to characterize it, I will call it Tao.

If forced to give it a name, I will call it the Great. The Great is evasive, the evasive is the distant, the distant is ever coming near. Tao is Great. So is Heaven great, and so is Earth and so also is the representative of Heaven and Earth.

Man is derived from nature, nature is derived from Heaven, Heaven is derived from Tao. Tao is self-derived.


24 Problemen en verdienste(n) »26 De Deugd (Teh) van de Waardigheid »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.