Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

24 Problemen en verdienste(n)


Het is niet natuurlijk om op je tenen te staan, of met gespreide benen kan men niet goed lopen. Iemand die zichzelf tentoonstelt is niet helder (~stralend), of iemand die zichzelf bevestigt kan niet stralen. Een zelf goedgekeurd mens heeft geen verdienste, en iemand die zichzelf looft groeit niet.

De relatie van deze dingen (zelfvertoning, zelfbescherming, zelf-goedkeuring) zijn voor Tao hetzelfde als afval is voor voedsel. Zij zijn ongewenste ontwikkeling van het systeem; zij zijn afschuwelijk; Tao huist niet in hen.


Aanvulling / notities

Troubles: Problemen of "gedoe"

Asserts himself: Iemand die zichzelf goedpraat, zichzelf actief ophemelt.


23 Leegheid en niet-doen (Wu Wei) »25 Het beschrijven van het mysterieuze »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXIV. Troubles and Merit

It is not natural to stand on tiptoe, or being astride one does not walk. One who displays himself is not bright, or one who asserts himself cannot shine. A self-approving man has no merit, nor does one who praises himself grow.

The relation of these things (self-display, self-assertion, self-approval) to Tao is the same as offal to food. They are excrecences from the system; they are detestable; Tao does not dwell in them.


23 Leegheid en niet-doen (Wu Wei) »25 Het beschrijven van het mysterieuze »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.