Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

31 Oorlog vermijden


Zelfs succesvolle bewapening, onder alle instrumenten, zijn ongezegend. Alle mensen gaan er een hekel aan krijgen. Daarom vertrouwt diegene die Tao volgt, niet op hen. Wapens zijn van alle hulpmiddelen ongezegend, ze zijn niet de instrumenten van een wijs mens. Alleen als laatste uitweg gebruikt hij hen.

Vrede en stilte worden gewaardeerd door de wijze mens, en zelfs als hij overwonnen heeft, is hij niet verheugt, want vreugde over een overwinning is hetzelfde als vreugde over het doden van mensen. Als hij zich verheugt over het doden van mensen, denk je dat hij ooit het Rijk echt zal beheersen?

In gunstige omstandigheden is de ereplaats het linkse, maar in ongunstige omstandigheden eren we het rechtse.

De sterke man, terwijl hij zich thuis voelt, acht de linkerzijde als de ereplaatst, maar als hij gewapend is voor oorlog, is het alsof hij de rechterhand eert, de plaats van minder eer.

Dus een begrafenisceremonie is zo geregeld. De plaats van een ondergeschikte legerofficier staat ook aan de linkerkant en de plaats van de superieure officier is aan de rechterkant.

Het doden van mannen vult velen met verdriet; we jammeren met tranen erom, en eerbieden de overwinnaar alsof hij een begrafenisceremonie bijwoond.30 Wees terughoudend met oorlog »32 De Deugd (Teh) Van Heiligheid (Heelzijn) »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXXI. Avoiding War

Even succesful arms, among all implements, are unblessed. All men come to detest them. Therefore the one who follows Tao does not rely on them. Arms are of all tools unblessed, they are not the implements of a wise man. Only as a last resort does he use them.

Peace and quietude are esteemed by the wise man, and even when victorious he does not rejoice, because rejoicing over a victory is the same als rejoicing over the killing of men. If he rejoices over killing men, do you think he will ever really master the Empire?

In propitious affairs the place of honor is the left, but in upropitious affairs we honor the right.

The strong man while at home esteems the left as the place of honor, but when armed for war it is as though he esteems the right hand, the place of less honor.

Thus a funeral ceremony is so arranged. The place of a subordinate army officer is also on the left and the place of his superiour officer is on the right. The killing of men fills multitudes with sorrow; we lament with tears because of it, and rightly honor the victor as if he was attending a funeral ceremony.


30 Wees terughoudend met oorlog »32 De Deugd (Teh) Van Heiligheid (Heelzijn) »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.