Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

11. De Waarde van Niet-bestaan


Alhoewel het wiel dertig spaken heeft, ligt het nut in de leegte van het knooppunt. De pot wordt gemaakt door klei te kneden, maar de bruikbaarheid bestaat uit zijn capaciteit (~inhoud/ruimte). Een kamer wordt gemaakt door ramen en deuren uit de muren uit te snijden (gaten maken), maar het is de ruimte die de muren bevat, die de kamer waarde geeft.

Op dezelfde manier is het materiële noodzakelijk om te bestaan, maar de waarde van de werkelijkheid ligt in zijn immaterialiteit (het niet-materiële).

(Oftewel: een materieel lichaam is noodzakelijk om te bestaan, maar de waarde van een leven wordt gemeten door zijn immateriële ziel.)


Aanvulling / notities

Het onbegrensde wordt tastbaar/functioneel/behapbaar door het te begrenzen. Een ruimte wordt bruikbaar/aanwijsbaar door er muren of een hek omheen te plaatsen. Iets wordt bespreekbaar door het in een hokje van een woord te vangen.


10. Wat is mogelijk »12. Vermijding van verlangen »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XI. The Value of Non-Existence

Although the wheel has thirty spokes its utility lies in the emptiness of the hub. The jar is made by kneading clay, but its usefulness consists in its capacity. A room is made by cutting out windows and doors through the walls, but the space the walls contain measures the room's value.

In the same way matter is necessary to form, but the value of reality lies in its immateriality.

(Or thus: a material body is necessary to existence, but the value of a life is measured by its immaterial soul.)


10. Wat is mogelijk »12. Vermijding van verlangen »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.