Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

10. Wat is mogelijk


Met geduld kunnen dierlijke geesten worden gedisciplineerd. Door zelf-beheersing kan iemand zijn karakter verenigen. Door aandacht te leggen bij de wil, meeslepende zachtheid, kan iemand worden als een klein kind. Door onbewuste begeerten te zuiveren, kan men zonder fouten zijn. Door zijn land te regeren als de wijze magistraat die zijn volk liefheeft, kan hij dwang vermijden.

In het aanmeten van prijzen zal de wijze magistraat zich gedragen als een moeder-vogel. Terwijl hij scherp alle hoeken in de gaten houdt, lijkt hij heel onverdacht. Terwijl hij versnelt en zijn mensen voedt, produceert hij, maar zonder trots op eigendom. Hij zal profiteren, maar zonder aanspraak op beloning. Hij zal overtuigen, maar niet dwingen met geweld. Dit is teh, de diepste deugd.


Aanvulling / notities

Onze dierlijke geest, het beest, de ongeremde mens. Soms wil je de hele taart opeten, maar door discipline eet je een stukje en deel je de rest. Soms zou je vanalles met een mooie vrouw willen doen, maar wil jij dat echt, of is het een kortdurende biologische prikkel? Is een aanrander niet slechts een ongetraind dier? Het beest leeft zonder consequenties en kortzichtig. Wie verder kijkt ziet in de vrouw naast iets tastbaars, ook een meisje, een moeder en wellicht zichzelf. De mens kan zich leren beheersen en disciplineren.

Persoonlijkheid, identiteit moet op de achtergrond blijven en zich niet vermengen met de inhoud en presentatie (~objectief blijven).


9. Gematigd »11. De Waarde van Niet-bestaan »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

X. What is possible?

By patience the animal spirits can be disciplined. By self-control one can unify the character. By close attention to the will, compelling gentleness, one can become like a little child. By purifying the subconscious desires one may be without fault. In ruling his country, if the wise magistrate loves his people, he can avoid compulsion.

In measuring out rewards, the wise magistrate will act like a mother bird. White sharply penetrating into every corner, he may appear to be unsuspecting. While quickening and feeding his people, he will be producing but without pride of ownership. He will benefit but without claim of reward. He will persuade, but not compel by force. This is the, the profoundest virtue.


9. Gematigd »11. De Waarde van Niet-bestaan »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.