Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

2. Zelf-ontwikkeling


Wanneer je schoonheid herkent als versiering/opsmuk, dan is het slechts lelijkheid. Op dezelfde manier is het goede, wanneer niet oprecht, niet het goede. Dus het bestaan en niet-bestaan, leven en dood, zijn onverenigbaar. Ze maken deel uit van hetzelfde. Het moeilijke en het makkelijke zijn tegenpolen of gradaties van hetzelfde. Net als het lange en het korte, het hoge en het lage, het harde en het zachte, het vooraf en achteraf, zij zijn allen tegenpolen, de ene onthult de ander. Dit kunnen we benoemen als dualiteit: toegevoegde betekenis door contrast. De werkelijkheid is echter non-duaal, maar om betekenis te kunnen creëren, zodat we o.a. kunnen communiceren, creëren we dualiteit, contrast, gradaties, hokjes, labels, woorden.

Daarom is de wijze mens niet opvallend in zijn bezigheden of geneigd veel te praten. Ook al ontstaan er problemen, hij raakt niet geïrriteerd. Hij produceert, maar bezit het niet; hij handelt, maar claimt geen verdienste; hij bouwt, maar hij woont er niet in; en omdat hij er niet in woont zal hij ook nooit vertrekken. Oftewel hij accepteert dat elke vorm van vastigheid een illussie is (denk aan identiteit, waarheid, reputatie, geloof) en durft alles los te laten.


1. Wat is de Tao? »3. Mensen rustig houden »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

II. Self-Development

When every one recognizes beauty to be only a masquerade, then it is simply ugliness. In the same way goodness, if it is not sincere, is not goodness. So existence and non-existence are incompatible. The difficult and easy are mutually opposites. Just as the long and the short, the high and the low, the loud and soft, the before and the behind, are all opposites and each reveals the other.

Therefore the wise man is not conspicuous in his affairs or given to much talking. Though troubles arise he is not irritated. He produces but does not own; he acts but claims no merit; he builds but does not dwell therein; and because he does not dwell therein he never departs.


1. Wat is de Tao? »3. Mensen rustig houden »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.