Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

1. Wat is de Tao?


De Tao die begrepen kan worden, kan niet de werkelijke versie zijn. De Tao die begrepen kan worden is slechts een vereenvoudigde abstractie, een idee dat onder woorden gebracht kan worden, en niet de werkelijke versie. Net zoals een foto slechts een vereenvoudiging of abstractie is en verbleekt tot niets, vergeleken met de werkelijkheid.

En toch deze onbeschrijfbare, onvoorstelbare Tao is de bron van al het geestelijke en het materiële, en haar expressie (~wording, de vorm die zij aannam) was de moeder van alles dat gegroeid (~gecreëerd/ontstaan) is.

Daarom is het niet verlangen van de tastbare (materiële) dingen, de vrijheid die spiritualiteit ons biedt; en te verlangen is het leren van de grenzen van materie. Deze twee dingen geest en materie, zo verschillend in verschijning, hebben dezelfde oorsprong. Deze eenheid van oorsprong is het mysterie van mysteries, maar het is de deuropening naar spiritualiteit.


2. Zelf-ontwikkeling »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

I. What is the Tao

The Tao that can be understood cannot be the primal, or cosmic, Tao, just as an idea that can be expressed in words cannot be the infinite idea.

And yet this ineffable Tao was the source of all spirit and matter, and being expressed was the mother of all created things.

Therefore not to desire the things of sense is to know the freedom of spirituality; and to desire is to learn the limitation of matter. These two things spirit and matter, so different in nature, have the same origin. This unity of origin is the mystery of mysteries, but it is the gateway to spirituality.


2. Zelf-ontwikkeling »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.