Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

36 Uitleg van een paradox


Dat wat een neiging heeft om samen te trekken, moet eerst zijn uitgerekt; dat wat de neiging heeft zichzelf te verzwakken moet eerst sterk geweest zijn; datgene wat een neiging toont om zichzelf af te breken, moet eerst opgebouwd zijn; dat wat de neiging vertoont om zich te verspreiden, moet eerst bijeen gebracht zijn.

Dit is de verklaring van een schijnbare tegenstrijdigheid: de liefhebbende en het productieve overwinnen het stijve en sterke (oftwel, de geest is sterker dan materie, overtuiging sterker dan kracht). De vis zou dom zijn om zijn natuurlijke omgeving te verlaten. Er is voor een natie geen winst af te dwingen door machtsvertoning.35 De Deugd (Teh) Van Welwillendheid »37 De regering beheren (beheersen) »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXXVI. Explanation of a Paradox

That which has a tendency to contract must first have been extended; that which has a tendency to weaken itself must first have been strong; that which show a tendency to destroy itself must first have been raised up; that which shows a tendency to scatter must first have been gathered.

This is the explanation of a seeming contradiction: the tender and yielding conquer the rigid and strong (i.e., spirit is stronger than matter, persuasion than force). The fish would be foolish to seek escape from its natural environment. There is no gain to a nation to compel by a show of force.


35 De Deugd (Teh) Van Welwillendheid »37 De regering beheren (beheersen) »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.