Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

5. Onpartijdigheid


Hemel en aarde zijn niet als mensen, ze zijn onpartijdig. Zij beschouwen alle dingen als onbelangrijk, alsof het van stro gemaakte speeltjes zijn. De wijze mens is ook onpartijdig (splitst niets op). Voor hem zijn alle mensen vergelijkbaar en onbelangrijk. De ruimte tussen hemel en aarde is als een blaasbalg (werktuig om vuur mee aan te blazen), het is leeg, maar stort niet in; het beweegt en meer ontstaat. Een roddel is snel leeg, het is twijfelachtig dat hij onpartijdig (~ongedeeld) kan zijn.


Aanvulling / notities

Met "Hemel" wordt gewoon de lucht bedoelt, alles boven de aarde (aan alle kanten van de aardbol). En geen Christelijke of religieuze hemel.

"Impartial", onpartijdigheid is wellicht beter te beschrijven als "onsplitsbaar" of "niet gedeelt, niet in stukken verdeelt". Hemel, aarde en mens zijn deel van het geheel, maar daar niet los van te koppelen (alleen in woorden).


4. Tao, zonder oorsprong »6. De oneindigheid van creatieve inspanning »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

V. Impartiality

Heaven and earth are not like humans, they are impartial. They regard all things as insignificant, as though they were playthings made of straw. The wise man is also impartial. To him all men are alike and unimportant. The space between heaven and earth is like a bellows, it is empty but does not collapse; it moves and more and more issues. A gossip is soon empty, it is doubtful if he can be impartial.


4. Tao, zonder oorsprong »6. De oneindigheid van creatieve inspanning »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.