Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

13. Walgen van schaamte


Gunst en schande zijn beide iets om bang voor te zijn, net als te grote zorg (in de watten gelegd) of angst (beklemming/benauwdheid) slecht zijn voor het lichaam.

Waarom zijn zowel gunst als schande bevreesd? Om begunstigd (~voorgetrokken) te worden is vernedering; om het te krijgen is net zo gevreesd dan om het te verliezen. Het verliezen van de gunst is een schande (~gekwetst zijn) en moet dus natuurlijk gevreesd worden.

Waarom zijn zowel overmatige zorg en grote angst slecht voor iemand? De werkelijke reden dat ik angst heb, is omdat ik een lichaam heb. Als ik geen lichaam zou hebben, waarvoor zou ik angstig kunnen zijn?

Daarom, als iemand die het rijk beheert, het rijk als zijn eigen lichaam acht, dan is hij waardig en kan men hem te vertrouwen met het rijk.


Aanvulling / notities

Ons lichaam, waarmee we ons identificeren, maakt ons kwetsbaar. Het kan kapot, dat maakt ons bang. Als we niet ons lichaam zijn, kunnen we deze angst loslaten.

De wereld is, net als ons lichaam, onze leefomgeving, gebruik het bewust.


12. Vermijding van verlangen »14. In lof van het diepgaande »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XIII. Loathing Shame

Favor and disgrace are alike to be feared, just as too great care or anxiety are bad for the body.

Why are favor and disgrace alike to be feared? To be favored is humiliation; to obtain it is as much to be dreaded as to lose it. To lose favor is to be in disgrace and of course is to be dreaded.

Why are excessive care and great anxiety alike bad for one? The very reason I have anxiety is because I have a body. If I have not body why would I be anxious?

Therefore if he who administers the empire, esteems it as his own body, then he is worthy to be trusted with the empire.


12. Vermijding van verlangen »14. In lof van het diepgaande »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.