Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

22 Verhoog met nederigheid


Op dat moment zal de tekortkoming perfect gemaakt worden; het vervormde zal rechtgemaakt worden; het lege zal gevuld worden; het versletene zal vernieuwd worden; zij die weinig hebben zullen erbij krijgen en zij die hebben zullen overwonnen worden.

Daarom zal de wijze mens, die eenheid omarmt, het wereldmodel worden. Niet door zichzelf naar voren te schuiven zal hij verlicht worden; niet door grootspraak (~bluf) zal hij waarde (~verdienste) verkrijgen; het zichzelf niet goedkeuren zal hij doorstaan. Zolang hij geen ruzie maakt, zal de wereld geen ruzie maken met hem.

Is het oude gezegde, "De krommen zullen recht gemaakt worden," een vals gezegde? Inderdaad, nee! Zij zullen geperfectioneerd worden en verheugd terugkomen.21 Het Hart van Leegheid »23 Leegheid en niet-doen (Wu Wei) »

Original English translated text by Dwight Goddard en Henri Borel (1919)

XXII. Increase by Humility

At that time the deficient will be made perfect; the distorted will be straightened; the empty will be filled; the worn ou will be renewed; those having little will obtain and those having much will be overcome.

Therefore the wise man, embracing unity as he does, will become the world's model. Not pushing himself forward he will become enlightened; not boasting of himself he will acquire merit; not approving himself he will endure. Forasmuch as he will not quarrel, the world will nog quarrel with him.

Is the old saying, "The crooked shall be made straight," a false saying? Indeed, no! They will be perfected and return rejoicing.


21 Het Hart van Leegheid »23 Leegheid en niet-doen (Wu Wei) »

Foutje gevonden? Laat het me weten en ik corrigeer het. Opmerkingen en aanvullingen zijn ook welkom.