Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!

Nature runs wild?!

De natuur gaat z'n gang, los van wat jij er van vindt. Sterker nog, jij (~ de mens) bent het wildste stukje natuur dat het universum op aarde heeft voortgebracht.

Via NatureRunsWild.com neem ik je mee op ontdekkingsreis. Op zoek naar bewustwording wat de mens is, hoe de realiteit inelkaar steekt en met de vraag of we waarheid kunnen vangen. Ga op innerlijke reis en ont-dek jezelf!


Woorden spreken nooit de waarheid. Ze zijn namelijk allemaal verzonnen! Nature Runs Wild
Woorden zijn wegwijzers, ze wijzen je naar een richting. Eckhart Tolle

De popu-list

Wij zeggen wat u wilt horen!

Is populair ordinair? Of dikke knaken? Mist toegankelijkheid diepgang? Wah-eff-aa... hier een lijstje met de nieuwste, best gelezen artikelen en een aantal persoonlijke favorieten.

Nieuwste

Bekijk alles! In het archief

Uit-stekend en prikkelend

De popu-list

Niets is eerlijker verdeeld dan het gezond verstand: niemand vindt dat hij er te weinig van heeft. René Descartes
Mensen die vuur met vuur bestrijden, blijven op het eind meestal met as zitten. Abigail van Buren

Realiteit & Waarheid

Daar waar we waarheid vinden

BreinPrikkel 022:

Woorden spreken nooit de waarheid, want ze zijn allemaal ooit verzonnen. "De waarheid", of dat wat werkelijk is, kun je alleen vinden in de realiteit. Al het andere is een vertaling van de realiteit, een omschrijving, een herinnering, zelfs een meting. Het lastige van de realiteit waar in we leven is dat wij deze alleen kunnen waarnemen via onze zintuigen. En onze zintuigen worden vaak ook weer beïnvloed door ons denken, onze verwachtingen, projecties en (positieve of negatieve) hersenspinsels.


Creatie van een illusie

Ken uzelf!

Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?' - 'We hebben hem,' juichen ze dolgelukkig, 'het zijn onze zintuigen! Deze zintuigen, die toch al altijd zo immoreel zijn, zij ontfrutselen ons de ware wereld. Moraal: Laten we ons losmaken van het zinsbedrog, van het worden, van de geschiedenis, van de leugen, - geschiedenis is niets anders dan geloof in de zintuigen, geloof in de leugen. Friedrich Nietzsche

Bio Logica

Het fundament voor een gezond verstand

Bloeiende Mensen

Religie en wetenschap zijn vaak met elkaar in gevecht, maar de waarheid bevindt zich in beide, in onze natuur. De natuur is de ultieme leermeester. De natuur (of welk woord je wilt gebruiken) is het geheel, het alles waar wij mensen ook deel van uit maken. Noem het natuur, de kosmos, het alles, de éne, of God. De natuur is niet goed of slecht, maar kent, groeiend door variatie en de kosmos (~het geheel), een zekere balans.

Onze natuur als leermeester

Leer zelf te denken

Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken. Socrates
Leren zonder te denken is ijdel. Denken zonder te leren is gevaarlijk. Confucius

HoeDan!?!

Leuk al dat gelul

Bloeiende Mensen

Mooie woorden, beloftes, wijsheden en filosofische theorieen, maar we hebben er natuurlijk alleen iets aan, als we er iets mee doen...

Die vertaling van theorie naar praktijk is vaak lastig. In theorie weet je wat je moet doen, in de praktijk is het vaak lastig te realiseren. In je hoofd slijp je je idealen tot perfectie, in praktijk ontstaat er wrijving. Er zijn mensen met andere (of geen) idealen. Soms ben je moe en kies je de gemakkelijke route of parkeer je je idealen tijdelijk in de diepvries. Zeker in onze westerse maatschappij zitten we vooral in ons hoofd, we zien dat grotendeels als goed, maar balans is wat mij betreft het ideaal waar we naar op zoek zijn. Balans in rust en beweging, denken en doen, hoofd en lichaam.

DiscrimiNazi!?!

Beter begrijpen & oplossen

"Discriminatie!" Oei, nu moeten we extra goed op onze woorden letten, want dit woord is zeer dodelijk voor elke vorm van discussie. Het lastige is natuurlijk wanneer is sprake is van boze opzet van "de dader" en wanneer van misleidende overgevoeligheid van "het slachtoffer". Juist een goede, open en vriendelijke discussie kan ons als mensheid verder brengen. Weg van bozigheid, korte lontjes en censuur.

Luisteren, communicatie, intentie

Vrijheid of begrenzing?

Visuele navigatie

道德经 Tao te Ching - Lao Tzu

Een moderne interpretatie / vertaling door Sietse Visser

Tao, tijdloze magie

Voor mij is Tao het besef dat de wereld werkelijk magisch is, terwijl wij hem als "gewoon" ervaren. Vanuit ons hoofd kaderen we de wereld in voordat we het zelf doorhebben, we knippen de wereld op in stukjes en denken deze te begrijpen, op naar het volgende!

Hoe deugdelijk te leven

Tao te Ching, of Daodejing, is een oud geschrift vanuit het Taoïsme. Het boek beschrijft het (levens)pad en hoe deugdelijk te leven. Vermoedelijk is het een soort handboek voor Koningen, die het goede voorbeeld zouden moeten geven, willen ze succesvol regeren.

Wat wil je overbrengen?

Met aandacht lezen is soms lastig, klopt je eigen betekenis van de woorden eigenlijk wel, hoe precies ben je daarin? Met dit soort vragen naar mijzelf toe ben ik de korte teksten gaan vertalen met daarbij ook een Nederlands woordenboek. Lezen gaat uiteindelijk om begrijpen en daarvoor is goede communcatie nodig én een open blik.

Hij is een denker: dat betekent dat hij de kunst verstaat de dingen eenvoudiger op te vatten dan ze zijn. Friedrich Nietzsche
Vanuit het menselijke perspectief is alles een abstractie, een vereenvoudiging van de realiteit. Nature Runs Wild

In beeld: Plaatjes, in het kort, e.a.

BreinPrikkels

Prikkel jezelf met BreinPrikkels

Ben jij je brein?

Of zijn wij (mensen) de prikkels die ons brein activeren? Wij (mensen) benaderen de wereld om ons heen vanuit onszelf, dat kan niet anders. Via je ogen zie jij de wereld. Via je oren hoor je de wereld. Maar zou het eigenlijk niet meer anders om zijn? De wereld laat zich aan jou zien. De wereld vormt ons. En dat klinkt misschien wat mysterieus en bijna religieus, maar ik bedoel het in een abstracte manier. De mens is gegroeit en heeft zich zo ontwikkeld dat wij zien wat belangrijk voor ons is.


De waarheid ligt meer richting: "Jij bent de interactie tussen je brein en de inkomende prikkels." Misschien ben je liefdevol opgevoed, of heb je een minder prettige jeugd ervaren. Die "input" vormt jou. Een concreet voorbeeld hiervan is bijv. een plant die in een ruimte staat en niet "natuurlijk" kan groeien. De boom groeit bijv. scheef, doordat er altijd maar licht van één kant komt, door een raam. Om dat "probleem" tegen te gaan, kun je regelmatig je plant draaien, zodat de plant weer teruggroeit. Eigenlijk een pleister voor "het probleem" dat een plant niet in een huis thuishoord, maar uit de natuur komt.


Iiieeeee Aaaahhhh! Onze innerlijke PR ezel wordt geprikt en reageert daarop met behulp van zijn associatiemachine, ons brein. Wat moet ik hier van vinden, wat betekent het voor mij! Kun jij je innerlijke PR ezel herkennen?

Bekijk alle 100+ BreinPrikkels

BreinPrikkels: Wat prikkelt jou?

De waarheid is een waarheid totdat er een betere waarheid is. Y. van Helden
Men moet het ontdekken van de objectieve waarheid duidelijk scheiden van de kunst zijn uitspraken voor waar te doen doorgaan. Arthur Schopenhauer

Wie ben ik?

Een naamloos wezen, een stukje kosmos

BreinPrikkel 022:

"Wie ben ik" is een van de grote vragen, die ieder onderzoekend mens zichzelf zal afvragen. Het antwoord begint klein, overzichtelijk, maar groeit steeds groter en wordt steeds complexer, maar stiekem ook eenvoudiger. Is dat niet een paradox? Ja, dat is het. Het hele menselijke bestaan lijkt een paradox (~ons brein maakt dat er van). Misschien moeten we niet vragen wie we zijn, maar wat we zijn.


Meer of minder dan je naam?

Ken uzelf!

Om zichzelf waar te nemen, moet een mens proberen niet op zijn gewone manier te lopen, hij moet in ongewone houdingen gaan zitten, hij moet gaan staan wanneer hij gewend is te zitten, hij moet gaan zitten wanneer hij gewend is te staan, en hij moet met zijn linkerhand de bewegingen maken die hij gewoonlijk met zijn rechterhand maakt en omgekeerd. Dit alles zal hem in staat stellen zichzelf waar te nemen en de gewoonten en associaties van het bewegingscentrum te bestuderen. P.D. Ouspensky Op zoek naar het wonderbaarlijke