• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Spreuken wijsheid

Spreuken wijsheid

Wat is wijsheid? Een selectie.


    Welke wijsheid is groter dan vriendelijkheid? Jean-Jacques RousseauWie de wijsheid zoekt is wijs, wie zich verbeeldt de wijsheid gevonden te hebben is een dwaas. TalmudDe gewoonte om goed begrepen principes actief te gebruiken, is het uiteindelijke bezit van wijsheid. Alfred North WhiteheadHet begin van wijsheid wordt ontkiemd in de twijfel; door te twijfelen komen we tot de vraag en door te zoeken komen we misschien tot de waarheid. Pierre AbelardOver niets berouw hebben is het begin van alle wijsheid. Ludwig BörneKostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen. R. AschamTe weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid. Viviane van AvalonTwijfel is het begin van wijsheid. Rene Descartes Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. SocratesWetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. Immanuel KantIntelligentie krijgt men mee, wijsheid moet men leren. OnbekendJe zou kunnen zeggen dat een groot deel van de levenswijsheid berust op de juiste verhouding tussen de aandacht die we aan het heden en die welke we aan de toekomst schenken, opdat niet het ene het andere voor ons bederft. Velen leven te zeer in het heden (de lichtzinnigen), anderen te veel in de toekomst (de bangen en bezorgden). Zelden weet iemand de juiste maat te houden. Arthur Schopenhauer