• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Willen jullie meer of minder asocialen?

Wie ageert hier?

Willen jullie meer of minder asocialen?

Marokkanen, moslims, en ook tennissers zijn niet het probleem. Wees eerlijk en zeg waar het werkelijk om gaat. Dit probleem gaat over mensen die als ze hun zin niet krijgen, beginnen te schelden en losse handjes krijgen. Mensen die niet geleerd hebben om te luisteren naar een andere mening of idee en deze daarom te ontvangen met woorden als "kanker-hoer" of "kanker- marokkaan" en direct over te gaan op intimidatie. Het gaat over ongewenst asociaal gedrag, gebrekkige communicatie, ofte- wel gebrekkige educatie en opvoeding, ongeacht welke identiteit dit verder heeft, aanneemt of opgeplakt krijgt. Het zijn gefrustreerde kinderen in een volwassen mensenlichaam.

Het gaat om de pijnlijke afwezigheid van fatsoen en de aanwezigheid van boosheid en frustratie, maar dat geldt voor ieder mens. Heb je werkelijk een goed punt? Maak hem, maar wees eerlijk. Neem verantwoor- delijkheid voor jezelf, verwerk en onderzoek je eigen gevoelens en spuug ze niet over anderen uit. Speel niet om te winnen, maar praat richting waarheid en om elkaar te begrijpen.

Marokkanen, fascisten, anti- fascisten, moslims, christenen, links-tuig, rechts-tuig, team rood of team blauw, whatever. Het gaat over menselijk interactie, die we als samenleving graag baseren op authenticiteit, eerlijkheid en wederzijds respect, iets waar de menselijke voorbeelden schaars van lijken te zijn, in de politiek, de media en in andere spotlights. De leugen regeert en wie het hardst schreeuwt wint de aandacht. "Het houdt niet op... niet vanzelf..." leert de reclame ons.

BreinPrikkels


Team rood of team blauw? Rechtvaardig meester


Geplaatst: 25-10-2017 - Sietse Visser

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild