• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Cunst

Kunst als een vorm van communicatie

Kunst is een vaag verzamelwoord. Wat precies wel of niet kunst is, is lastig (of niet) te definieren. Soms raakt kunst je, vaak is het moeilijk onder woorden te brengen, het verrast of brengt een frisse creativiteit. Soms is kunst ook gewoon een simpele vorm van belegging. Voor mij zijn vooral communicatie, creativiteit en het oproepen van een bewondering de belangrijkste ingredienten voor kunst. Welk werk spreek jou aan, en waarom juist dat werk? Je hoort wel eens van kunstenaars dat hun toeschouwers de gekste dingen menen te zien in hun werk. Dat is dan voor de kunsternaar weer heel fascinerend, aangezien alleen de kunstenaar zelf weet wat hij of zij wel of niet bedoelt, als er al een bedoeling achter het kunstwerk zit.