• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Waarom "Handleiding voor de Mens"?

Omdat een handleiding bij het product van de liefde geen overbodige luxe is.


In onze prachtige wereld, zijn nog veel onopgeloste problemen. En waarom? Omdat we niet goed communiceren, omdat we allemaal net even anders denken en elkaar niet begrijpen. Onze waarheid is dè waarheid. Door deze discommunicatie onstaan alleen maar nieuwe problemen ipv. oplossingen.

En wat kan jij daar in je eentje aan doen? Gewoon, jezelf begrijpen! Wanneer je jezelf beter begrijpt, kun je anderen ook beter begrijpen, samen beter communiceren en problemen oplossen.

Het is beter uw eigen fouten te verbeteren dan die van een ander. Democritus

Door wie?

Dit boekje is geschreven door een stukje natuur bekend onder de naam Sietse Visser. Sietse Visser heeft een achtergrond in "Digitale Communicatie" en is actief als (web)designer bij zietze.nl. Altijd gefascineerd door de werking van grote dingen (het universum), kleine dingen (zwevende stofdeeltjes schitterend in het zonlicht) en de mens (inclusief zichzelf).

Hij is een denker: dat betekent dat hij de kunst verstaat de dingen eenvoudiger op te vatten dan ze zijn.Friedrich Nietzsche Bekijk "Handleiding voor de Mens"

Nature Runs Wild?

Nature Runs Wild is opgezet als uitlaatklep voor creatief inhoudelijk uitspattingen met een komisch sausje, om je aan het denken te zetten en de wereld in verschillende perspectieven te bekijken.

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild