• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
 • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
 • Natuur: Milieu, dieren, planten
 • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
 • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
 • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
 • Overig: Past niet in een hokje

Spreuken realiteit

RealiteitReality - Zietze.nl

Realiteit, we worden er elke dag weer mee geconfronteerd, zonder te weten wat het precies is.


  De wereld is als een spiegel; kijk er boos in en zij kijkt boos naar je terug; glimlach en zij glimlacht ook. OnbekendHet leven is niet een probleem dat dient te worden opgelost, maar een werkelijkheid die men dient te ervaren. Soren KierkegaardHet menselijke hart weigert te geloven in een universum zonder doel. Immanuel KantHet oog ziet enkel dat wat de geest (voor)bereid is om te vatten. Henri L. BergsonTijd is een gedachte of een maat, niet een werkelijkheid. AntiphonEr zijn geen feiten, alleen interpretaties. Friedrich Nietzsche Bij nauwkeurige beschouwing vind ik geen enkel kenmerk dat de wakende staat met zekerheid onderscheidt van de droom. Hoe kun je er zeker van zijn de je hele leven niet een droom is? René DescartesMen kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want steeds zal er ander water stromen. HeraclitusEenieder leeft in een andere wereld, en deze valt verschillend uit, al naar gelang de verscheidenheid van het brein. In overeenstemming hiermee is de wereld arm, flauw en vlak, of rijk, interessant en betekenisvol. Arthur SchopenhauerGesteld dat we waarheid willen.: waarom niet liever onwaarheid? En onzekerheid? Zelfs onwetendheid? Friedrich Nietzsche'Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?' - 'We hebben hem,' juichen ze dolgelukkig, 'het zijn onze zintuigen! Deze zintuigen, die toch al altijd zo immoreel zijn, zij ontfrutselen ons de ware wereld. Moraal: Laten we ons losmaken van het zinsbedrog, van het worden, van de geschiedenis, van de leugen, - geschiedenis is niets anders dan geloof in de zintuigen, geloof in de leugen. Friedrich Nietzsche

  Later volgt meer structuur :)

  Reality by Zietze.nl