Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Vrijheid - Osho

Vrijheid - Osho

Vrijheid, ik heb het er vaker over gehad. We leren vrijheid vanuit ons hoofd kennen als iets moois, iets dat we nastreven en dat waardevol is, maar in de praktijk is onze vrijheid ver te zoeken. Vrijheid heeft namelijk ook een prijs, die we er niet altijd voor willen, of durven te betalen. Vrijheid is vliegen door een open lucht, maar ook goedvoorbereid een donkere tunnel durven ingaan, waar het einde niet direct van zichtbaar is.

Het beschreven kind

Osho veegt net als Nietzsche (die Osho ook benoemt), de vloer aan met onze vrijheid in de maatschappij. Door religies, overheden, scholen en zelfs door onze ouders worden we veelal getraind als slaven. Doe wat je gezegd wordt en je wordt beloond. Stel moeilijke vragen of denk buiten de lijntjes en je krijgt straf. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring, vooral wat betreft school. Vaak dacht ik, het antwoord hangt van de vraag af, en die vragen zijn niet altijd even duidelijk. We leren te antwoorden en niet om te denken. Maar kinderen leren om te gaan met "het systeem" en zich neer te leggen bij de waarheid van de docent. En ik bedoel het niet al te dramatisch hoor, het is alleen zo zonde, als je denkt aan al het potentieel van kinderen dat verloren gaat door het "afstompen" van creativiteit op scholen. Osho vertelt zelf ook zijn ervaringen als docent, waarbij het lastig voor hem wordt gemaakt als hij buiten de lijntjes probeert les te geven. En wees eerlijk, je kunt ook niet van één docent verwachten dat hij persoonlijk alle 30 "eigenwijze" kinderen in de klas hun tijd geeft om over vanalles in discussie te gaan. Althans, niet in onze huidige maatschappij.

Onze hele manier van opvoeden van kinderen is ze slaaf te maken – slaven van politieke ideologieën, sociale ideologieën, religieuze ideologieën. We geven ze geen kans zelfstandig na te denken, zelfstandig te onderzoeken. Osho

Echt volwassen worden

Maar ik dwaal af! Osho brengt het idee voort in dit boek dat wanneer mensen "echt volwassen" worden, ze geen regels meer nodig hebben. Ik ben het daar helemaal mee eens, wie zichzelf werkelijk leert kennen, zijn kracht, zijn zwaktes en zich los durft te koppelen van identiteit, zal naast inzicht in zichzelf ook inzicht in ieder ander verwerven. Mensen zijn variabel, soms slim, dom, zelfbeschermend en vaak zelf hun eigen grootste vijand zonder dat ze het door hebben. De weg kwijt in hun eigen spelletjes, zoals een kind dat speelt en nog niet thuis wil komen.

De reden dat de mens ze (regels) nodig heeft, is dat hij de staat van dier achter zich heeft gelaten, en toch niet menselijk is geworden; hij verkeert in onzekerheid. Osho

Naast dat mooie idee, is het natuurlijk wel de vraag of dit realiseerbaar is op grote schaal. Toch is het mooi hier een begin mee te maken. De nadruk op het individu deed me sterk denken aan Nietzsche, waar Osho in dit boek zich duidelijk door heeft laten inspireren. De massa is (onbewust) uit op vernietiging van alles dat anders is en alleen het ontwikkelen van ieder individu toch zijn werkelijke zelf kan dat voorkomen. Vrijheid ontstaat door verantwoordelijkheid. Durf tegen de massa in te gaan, al wordt het je dood, dat is de prijs voor vrijheid.

Als de mens echt menselijk wordt – niet alleen in naam maar in werkelijkheid – heeft hij helemaal geen regels nodig. Osho

Verlies je identiteit, maar niet jezelf!

Maar de grens is lastig, ongetwijfeld zullen veel onbewuste mensen uit die massa zichzelf zien als "hun werkelijke zelf", zwaaiend met vlaggen en iconenen, die hun de illusie van kracht geeft. Wat te doen? Osho roept je op een rebel te zijn (maar dat moet natuurlijk uit jezelf komen). Hij legt uit wat hij daaronder verstaat, heel kort door de bocht komt dat neer om je niet te veel te bemoeien met de drijvende krachten achter de problemen. Wie zich er namelijk enthousiast mee gaat bemoeien verliest zichzelf eenvoudig in de zaak, dat zien we momenteel ook sterk in de samenleving o.a. door de politieke correctheid die een extremistisch nasmaakje krijgt en tegenlijkertijd het verzet (de extremistische tegenpool) aanwakkert en aansterk. Ga op zoek naar jezelf, onderzoek jezelf en wees wie je werkelijk bent: "je werd gewoon als puur, onschuldig bewustzijn geboren" (en de rest is opsmuk, ont-wikkel jezelf!).

Je werd niet als christen of moslim geboren; je werd gewoon als puur, onschuldig bewustzijn geboren. Osho Als een kind open wordt gelaten, ontvankelijk, alert en aangemoedigd wordt om te onderzoeken, heeft het psychologische vrijheid. En tegenlijk met psychologische vrijheid komt er enorme verantwoordelijkheid. Osho Maar door te vechten over die lijnen die je op de kaart hebt getrokken, zijn miljoenen mensen gestorven – echte mensen gestorven voor onechte lijnen. Osho Alle collectieve namen zouden de grootstheid moeten verliezen die ze in het verleden hadden. Individuen moeten de hoogste waarde zijn. Osho Mijn visie van vrijheid is jezelf te zijn. Osho Je bent geboren als vrijheid. Het is enkel zo dat je geconditioneerd bent om het te vergeten. Lagen op lagen van conditionering hebben een marionet van je gemaakt. De touwtjes zijn in handen van iemand anders. Osho Rozen worden in evenwicht gehouden door doornen, de dagen door nachten, de zomer door de winter. Het leven balanceert tussen de tegenpolen. Osho Naarmate deze instituten (godsdiensten, staten, rechtbanken) machtig werden, willen ze hun gevestigde belangen niet opgeven. Ze willen niet dat de mens zich ontwikkelt. Osho Als individuen groeien, verliest de maatschappij haar waarde. Osho Mens kennen hun eigen buren niet eens. Ze wonen in dezelfde wolkenkrabber, duizende mensen, en ze komen nooit te weten dat ze in hetzelfde huis wonen. Er is geen saamhorigheid omdat er geen verbondenheid is. Het is eenvoudig een massa, geen gemeenschap. Osho (over de islam) De vrouw hoeft geen onderwijs te volgen want onderderwijs brengt mensen maar op vreemde gedachten. Mensen gaan nadenken, mensen gaan argumenteren... Osho Macht is het ergste verdovende middel waaraan mensen verslaafd kunnen worden; het moet wel verleend worden, maar in hele kleine doses en niet voor een lange tijd. Osho De studenten maakten aantekeningen, want al wat vereist werd, was in de examenopgaven te herhalen wat de leraren ze hadden verteld. En hoe beter je het herhaalt, net als een papagaai, hoe meer studiepunten je krijgt. Osho Het is gevaarlijk een meester (ipv slaaf) te kopen. – Diogenes Osho Hardnekkig zijn de boeien... – De ketenen die mijn vrijheid in de weg staan... ik ben er teveel aan gehecht geraakt. Ze zijn niet langer ketenen voor mij, ze zijn mijn decoraties geworden. Osho En de massa vergeeft vreemden nooit, de massa vergeeft buitenstaanders nooit; ze vernietigt ze. Enkel voor haar eigen gemoedsrust moet ze ze vernietigen. Osho "De papagaai wil helemaal niet uit zijn kooi" Dit is een heel droevige stand van zaken – dat negenennegentig procent van de mensen als larve blijft voortleven. Daarom is er zoveel ellende en weinig vreugde. (geen feit, maar een indicatie die je zelf mag controleren, kijk om je heen, zie de gemiste potentie, huil en verander zelf.) Osho Probeer dus eerst deze term 'reactie' te begrijpen. Die betekent dat je onbewust handelt. Iemand manipuleert je. Iemand zegt iets, doet iets en jij reageert. Osho Vanbinnen stink je, en aan de buitenkant schep je een illusie alsof je een roos bent. Osho Vrijheid heeft een eigen discipline, maar die is niet door enige autoriteit opgelegd. Die komt voort uit je gewaarzijn, uit authenticiteit. Osho Regeringen zijn niet iets om over op te scheppen. Ze zijn een belediging. Hun bestaan zegt je dat je nog steeds barbaars bent, beschaving niet heeft plaatsgevonden, waarom moet er ander een regering zijn om over je te heersen? Osho (over een gevangene) Hij is nu tachtig jaar, toen hij erin kwam was hij twintig. Zijn hele leven heeft zich afgespeeld in deze duisternis. Deze duisternis is zijn thuis geworden. Osho Geen enkele revolutionair moet macht krijgen – omdat hij weet hoe hij moet saboteren, maar hij weet niet hoe hij moet creeeren; hij weet alleen hoe hij moet vernietigen. Osho Waarom de aandrang van de grote meester, om alleen maar gewaar te zijn en niet te kiezen? Omdat je op het moment dat je kiest, je je totale vrijheid verliest, en je achter blijft met maar één deel. Maar als je keuzeloos blijft, blijft je vrijheid totaal. Osho Alle leden van het Politiebureau, de communistische leiders van de hoogste rang, werden al snel door Stalin omgebracht. Omdat ze de strategieën allemaal kenden, moesten ze uit de weg geruimd worden. Zo is het met alle revoluties in de wereld gegaan. Osho Alles wat door anderen aan je is opgelegd, kluistert je, ketent je, zet je gevangen, maakt je spiritueel tot slaaf. Meditatie is niets anders dan het vernietigen van al deze ketenen, conditioneringen, het vernietigen van de hele gevangenis, zodat je weer onder de hemel kunt staan, onder de sterren, in de open lucht, beschikbaar voor het bestaan. Osho Als er geen god is, is de mens in feite volkomen verantwoordelijk voor zijn daden, omdat er geen mogelijkheid is de verantwoordelijkheid op een ander af te schuiven. Osho De wereld is niet vrij, omdat mensen niet volwassen zijn. Osho Het negatieve deel is enkel een voorbereiding voor het plaatsvinden van iets positiefs. Osho(denk aan crisis). Mensen blijven over vrijheid praten, maar ze willen helemaal geen vrijheid, ze willen onverantwoordelijkheid. Osho Alles wat je moet is alleen maar een slaaf van de christelijke kerk te zijn, en de kerk zorgt voor al je zonden en al het andere dat nodig is. Je voelt je volkomen ontlast van verantwoordelijkheid – geen verantwoordelijkheid. Osho Op het moment dat je tegen regeringen gaat strijden, raak je zo betrokken in die strijd, dat je jezelf volledig vergeet. Osho Luister liever naar je lichaam dan dat je naar mij luistert. Osho Maar wat goddiensten missen is moed – de moed aan de kant van de waarheid te staan. Osho Je zogenaamde tempels en synagogen en moskeeën en kerken zijn geen symbolen van vrijheid, het zijn symbolen van slavernij, van je dode tirannen. Maar zelfs intelligente mensen blijven hetzelfde doen. De blindheid van de mens schijnt oneindig te zijn. Osho Je "moeten" stinkt naar slavernij. Osho Niemand zegt tegen wie dan ook: 'Wees gewoon jezelf.' Iedereen geeft hem geweldige idealen: 'Wees een Gautama, Boeddha of een Jezus Christus of een Albert Einstein... maar wees iemand! Osho Je kwam als een tabula rasa, als een onbeschreven blad; niets was nog op je geschreven, en je ouders en je leraren en je priesters begonnen overal op je te schrijven. Osho

Geplaatst: 27-10-2017 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?