Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Als de schoen past - Osho

Als de schoen past - Osho

Als de schoen past: De essentie van tao is een registratie in boekvorm van de gesproken toelichting van Osho op tien leerverhalen van de taomeester Tswang Tse. Net als Het boek van niets volgt er steeds een kort verhaal dat ontleed en toegelicht wordt. Osho weet dat zoals altijd met eenvoudige verwoordingen voor elkaar te krijgen.

De avonturen van Moella Nasroeddin

De serieuze wijsheid wordt zoals vaker in Osho's boeken/lezingen afgewisseld met de grappige avonturen van Moella Nasroeddin (bekijk op Wikipedia) die als voorbeeld mag dienen voor het naieve, stomme, grappige en in zekere zin ook wijze deel dat ieder mens in zich draagt, maar makkelijker herkent bij anderen.

Dromen in je slaap

Als er geen inspanning is, blijft niets onaf, en dan hoef je niet te dromen. Osho(dromen is dingen afronden in je slaap, openstaande taken sluiten) Daarom ben je al zo lang ziek; alles is onaf! OshoTswang Tse zegt: Je kunt er beter niet aan beginnen, want als je eenmaal begonnen bent moet je het afmaken. Osho Zodra je probeer de natuur te verbeteren, gaat ze verloren – het wil zeggen dat je probeert het beter te doen dan het goddelijke. Osho Tao wil zeggen dat de natuur het allerhoogste is en niet voor verbetering vatbaar. Osho Kijk naar de natuur – alles is zo volmaakt. Kun je een roos verbeteren? Kun je de natuur in enig opzicht verbeteren? Osho Daarom zegt Tswang Tse: Wees natuurlijk, dan kom je tot bloei. Als je van dit inzicht doordrongen bent, steeds dieper en dieper, wordt alle inspanning zinloos. Osho Meditatie zal je alleen helpen tot inzicht te komen. Osho Als je niet onzeker bent loopt je leven vanzelf. Osho 'Ik adem' is een onjuiste gedachte; je kunt beter zeggen: 'De natuur, "het", ademt mij.' Osho Dus is iemand die in tao leeft, iemand die tot het inzicht is gekomen dat het 'ik' het toppunt van nutteloosheid is. Osho Alles moet worden onderwezen, zelfs de grondslagen van het leven moeten worden onderwezen. Dat betekent dat we op de een of andere manier ontworteld zijn geraakt. Osho Hoe komt het dat alle kinderen mooi zijn? Dat komt door hun bewegingen, die zijn vloeiend en natuurlijk. De natuur is mooi. Als je kunstmatig en onnatuurlijk wordt, word je lelijk; je overwegingen gaan hand in hand met lelijkheid. Osho Vertrouwen wil zeggen dat je vertrouwt op de natuur waar je uit bent ontstaan en waarheen je uiteindelijk zult terugkeren. Osho Wat natuurlijk is, is juist. Wat ontspannen gaat, is juist. Jezelf zijn is juist. Het enige dat je echt kunt zijn is jezelf. Als je iets anders bent, ben je op een dwaalspoor. Osho Een plaatje is altijd seksueler dan een echte vrouw. Osho(we scheiden het allermooiste frame van de rest, een extreem eenzijdig beeld, net als snoep geen voeding is maar suiker????, zoals Middas Dekkers zo mooi zei) De mind volgt een vicieuze logica, het is een vicieuze cirkel – hij denkt in een kringetje. Als je er naar luister, trekt elke stap je verder de cirkel in. Osho Hij (je mind) is net een computer, je moet hem programmeren, hij is een aparaat. Hij kan je niets nieuws leveren, hij kan je alleen teruggeven wat je erin hebt gestopt. De mind kan je niets nieuws leveren; alles wat hij je levert is geleend. Osho Heiligheid is niets dan een versiering, een dekmantel. Osho En in jou zit een aap verscholen. Deze hele wereld is niets anders dan een apenberg, overal apen. Osho Maar jij immiteert anderen. Daarom zeggen de hindoes dat je steeds opnieuw het leven in geschopt wordt totdat je ophoudt met imiteren – dat is de theorie van de wedergeboorte. Osho Je kunt aanwijzingen krijgen, maar dan moet je erg op je hoede zijn; een aanwijzing mag geen blinde na-aperij worden. Osho Wat is discipline? Discipline is leren. Osho Wanneer je niet in gevecht bent en niet op zoek naar iemand die je kunt imiteren, valt je bewustzijn uit je hoofd in je hart. Dan ben je open, dan leef je simpelweg in liefde. Dat wordt er bedoeld met shraddha, vertrouwen. Het is noch geloof noch ongeloof. Osho Geloof zit in het hoofd, ongeloof zit in het hoofd, vertrouwen zit in het hart. Osho De leider is een vergroting van de volgeling, en op een vergroting zie je alles altijd beter. Osho Moella Nasroeddin https://nl.wikipedia.org/wiki/Molla_Nasreddin_(Azerbeidzjan) In iedere relatie zie je altijd het ego van de ander, maar je eigen ego zie je niet – en de ander ziet voortdurend jouw ego. Osho Een wijs mens bekijkt ieder probleem ook altijd vanuit het standpunt van de ander. Als je maar 'e'en standpunt inneemt kun je geen wijs mens zijn. Osho Je hoeft geen oorlog te voeren, want een oorlog bewijst alleen wat je ook achter je bureau had kunnen nagaan – namelijk wie de sterkste is. Osho Niemand wil dat je zijn meerdere bent. Osho Op iedereen die zich onderscheidt neemt de massa wraak. Osho Men kan dwazen vergeven, maar wijzen niet. Daarom is Jezus gekruisigd en is Socrates vergiftigd. Vergeleken bij Jezus of Socrates voel je je zo verschrikkelijk minderwaardig, het is onvergeeflijk! Het is logisch dat je gezamenlijk de aanval inzet. Osho Het echte werk is je wezen veranderen – niet je gedrag, niet je woorden, niet je kleren – je wezen veranderen. Iemand met regels verandert zichzelf aan de buitenkant. Iemand met inzicht verandert zichzelf en dan verandert de buitenkant automatisch. Osho Het leven is heel gecompliceerd, en boeken kunnen je alleen maar dode regeltjes geven. Als je die opvolgt begeef je je in de gevarenzone. Osho Ken je capaciteit – dat is het eerste punt. Osho Geef de ander altijd de kans zichzelf te zijn – dat is pas inzicht, dat is pas liefde. Osho Denk je dat inzicht met de jaren komt? Denk je dat de oudsten de wijsten zijn? Ga dan eens naar een overheidsgebouw en kijk naar de oudste mensen daar. Osho Inzicht in het leven krijg je niet met de jaren, maar alleen door meditatie. Je moet ervoor naar binnen. Osho Inzicht is niet aan tijd gebonden, het is geen kwestie van ervaring. Je wordt niet wijs door de hoeveelheid ervaring die je hebt, maar door de kwaliteit ervan. Als je een ervaring bewust beleeft, kan één enkele ervaring je meer wijsheid opleveren dan je misschien in vele levens hebt vergaard. Osho Met kennis schroef je je ego op. Osho Tswang Tse zegt: Je moet leven, niet denken! Osho Als jij in je kleine kringetje totaal wordt, dan is de totaliteit van de onmetelijke kring, de Brahman, bereid je op te nemen. OshoSietse: Je bent begrenst door identiteit Tegenover de waarheid moet je volkomen naakt zijn, zonder kleren, zonder conditionering, geen hindoe of Indiër, geen moslim of Chinees – louter een wezen, een puur wezen dat zich nergens aan vast kan klampen. Osho Het derde punt dat je moet onthouden is dat de mind altijd omringd wil worden door minderen, hij is altijd bang voor een meerdere. Osho Luister maar eens naar oude mensen, dan zul je merken dat ze stomvervelend zijn. Waarom vervelen ze je zo? Osho Lao Tse zegt: 'De waarheid kan niet gezegd worden. En wat gezegd kan worden is niet langer de waarheid.' Osho Tswang Tse zegt: Hoed je voor alle filosofieën, want ze zijn allemaal op hetzelfde gebaseerd – op woorden. En de realiteit is geen woord. Stap in de realiteit – jij bent reëel, het bestaan is reëel – stap in de realiteit. Osho Als er geen conflict is, kan het ego niet bestaan. Osho Je bent bang om te leven, je stelt steeds maar uit – ergens in de toekomst ga je leven. En vanwege dat uitstel heb je een hemel en een hel gecreeerd. Osho Eeuwig betekent niet permanetn; eeuwig wil zeggen niet-tijdelijk, eeuwig wil zeggen dat de tijd niet bestaat. Osho De natuur is de waarheid; er is geen andere waarheid dan de natuur. Dat is de boodschap van Tswang Tse, een van de belangrijkste boodschappen ter wereld. Osho Je kunt van Tswang Tse geen beeld maken, je komt hem op zulke verkeerde plaatsen tegen. Hij is een heel gewoon mens – en dat is juist het mooie, dat is juist de boodschap. Osho Vroeger werd een eerste minister niet door het volk gekozen. Een eerste minister werd aangesteld door de koning, en de koning moest een wijze man uitzoeken. Er moest een brahmaan worden gezocht, want een wijze zou niet aan een verkiezing meedoen, hij zou niet bij mensen aankloppen om te vragen op hem te stemmen – hij zou zich liever verstoppen. Osho De menselijke mind, de neurotische mind, aanbidt niet het leven maar de dood: hoe doder je bent, des te meer kun je worden aanbeden. Osho Je bent hier niet om te voldoen aan de verwachtingen van anderen, hun regels, hun uitgestippelde routes. Je bent hier om je eigen wezen te vervullen. Osho Iedereen is er slechts aan toe, want niemand heeft naar zijn ware wezen geluisterd. Luister ernaar! En luister naar niemand anders. Osho(en pas op dat dat niet verward met je gedachten of emoties, dat zijn gereedschappen). Het is niet de beweging die je ergens brengt, het is de richting. Osho Wat is verlangen? Het is de mind die vooruitloopt op de toekomst. Een behoefte hoort bij dit moment – als je honger hebt, is dat een behoefte die je moet bevredigen. Osho Forceer je lichaam niet, leg het niets op. Voel je lichaam, en kijk wat het nodig heeft. Als het actie nodig heeft, ga dan joggen, zwemmen, een lange wandeling maken; of als je niet te doen hebt, dansen. Mediteer en wees actief – laat je enregie stromen. Osho Onthoud dit – het goddelijke is een respons. Hij is een echo van je wezen. Osho

Geplaatst: 16-11-2017 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?