• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Leer jezelf kennen in 8 citaten

Leer jezelf kennen in 8 citaten

Leer jezelf kennen; 1) Fundament

Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Socrates

Leer jezelf kennen; 2) De onwaarneembare realiteit

Er moet zoiets als schijn, als bedrog in het spel zijn, dat ons belet het zijnde waar te nemen: waar is de bedrieger?' - 'We hebben hem,' juichen ze dolgelukkig, 'het zijn onze zintuigen!  Friedrich Nietzsche

Leer jezelf kennen; 3) Monitor jezelf

Wat is dat eigenlijk, wat ik doe? En wat wil juist ik daarmee? - dat is de vraag van de waarheid, die bij onze huidige soort vorming niet onderwezen en dus niet gesteld wordt, daar is geen tijd voor. Friedrich Nietzsche

Leer jezelf kennen; 4) Wees eerlijk naar jezelf

Ik ben werkelijk verbaasd als ik bedenk hoe zwak mijn geest is en hoe gemakkelijk hij fouten maakt. René Descartes

Leer jezelf kennen; 5) Liefde voor het geheel

De liefde voor één is een barbaarsheid: want zij gaat ten koste van alle anderen. Ook de liefde voor God. Friedrich Nietzsche

Leer jezelf kennen; 6) Alles is één

If you wish to make an applepie from scratch, you must first create the universe. Carl Sagan

Leer jezelf kennen; 7) Inzicht moet je zelf verwerven

Ik kan niemand iets leren, ik kan iemand alleen laten nadenken. Socrates

Leer jezelf kennen; 8) Ken je grenzen

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. Socrates

Geplaatst: 17-03-2017 - Sietse Visser

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild