• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Je verantwoordelijkheid nemen

Je verantwoordelijkheid nemen

Regelmatig komt er een persoon in het nieuws die "zijn verantwoordelijkheid" moet nemen. Topmanagers, politici, bankdirecteuren. Het hele land is dan in rep en roer over onderwerpen waar de meeste van ons (brave burgers) maar weinig van af weten. We mengen het met onze eigen emoties (en soms frustraties) en we eisen dat iemand zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat is een logische reactie, alleen ben ik het niet helemaal eens met onze hedendaagse betekenis van "Je verantwoordelijkheid nemen", wat namelijk wordt vertaalt met "aftreden/opzouten".

Echt je verantwoordelijkheid nemen

Iedereen maakt fouten, niemand is perfect en veel verantwoordelijkheid is moeilijk (~onmogelijk) voor één mens om aan te kunnen. Wanneer er geen sprake is van duidelijke opzet of wangedrag, lijkt mij een betere betekenis voor "je verantwoordelijkheid nemen"; alles op alles zetten om de ontstane problemen op te lossen of zo goed/snel mogelijk te beperken (~ onder controle krijgen).

En jij en ik weten beide dat dat makkelijker is gezegd, dan gedaan.

... niet de straf, maar de schuld op zich nemen zou pas goddelijk zijn. Friedrich Nietzsche Men moet de mensen niet alleen beoordelen naar hun daden, maar ook naar het oordeel, dat zij over hun daden hebben. C. D. de Beausacq ... niet de straf, maar de schuld op zich nemen zou pas goddelijk zijn. - Friedrich Nietzsche
Geplaatst: 17-05-2013 - Sietse Visser

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild

Meer inzicht in jezelf