Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Een echte oplossing voor pesten?

Kinderen

Kinderen zijn kinderen, zij zien de wereld vanuit hun perspectief. Vraag maar eens aan een leraar, of graaf eens in je eigen herinneringen, de school is een wereld op zich. Je kan zeggen, "kinderen niet pesten, want dat iemand beschadigen". Kinderen begrijpen dat best, maar om 10 of 20 jaar vooruit te kijken en het daadwerkelijke effect te begrijpen, dat is zelfs voor veel volwassenen moeilijk voor te stellen.


De oorzaak oplossen

Als je pesten echt de wereld uit wilt helpen, zal je de oorzaak van de pesters moeten achterhalen en die oorzaak op tijd oplossen. Natuurlijk moet je slachtoffers helpen, maar een definitieve oplossing ligt in het voorkomen van het ontstaan van nieuwe pestkoppen. En wie is eigenlijk echt het slachtoffer?


Het pestende slachtoffer

Pesten is een ontlading van frustratie, onzekerheid ontstaan door vervelende (niet wenselijke) omstandigheden bij de pester. Een onstabiele opvoeding, niet genoeg aandacht van de ouders, jaloersheid door gebrek aan "iets". Zijn/haar problemen spiegelt hij/zij af op "iemand die hij/zij wel aan kan". In mijn ogen is pesten het doorgeven/delen van problemen. Je zou iemand die pest daarom ook moeten behandelen als een slachtoffer.

Luister ook naar de andere kant van de zaak.Augustinus

Kunnen we het voorkomen?

Alleen slachtofferhulp en het probleem aandacht geven is dweilen met de kraan open. Maar om de kern op te lossen in de praktijk is bijna onmogelijk. Ouders van de pestende kinderen hebben ook hun problemen, ruzies, scheidingen, verslaving, geldproblemen of andere onopgeloste zaken, die uiteindelijk doorgegeven worden via de kinderen.


De oplossing

Een realistische oplossing is om het simpelweg te begrijpen. Wanneer je gepest wordt vraag je je af: "Waarom? Waarom ik?", maar daar gaat het helemaal niet om. Ga met elkaar aan tafel (kinderen, ouders, leraren), leer elkaar kennen, leer elkaar begrijpen. Kijk door het pesten heen en achterhaal wat erachter zit. Pesten is een projectie van problemen op een (te) zacht doelwit, dat eigenlijk niets met het uiteindelijke probleem te maken heeft en alleen de ontlading ontvangt.

Als een mens niet kan vergeten, zal hij nooit veel bereiken.Soren Kierkegaard Hetgene waar je je zorgen over maakt, maakt zich meester van je.John Locke Mijn vijand is niet degene die mij onheus behandelt, maar de mens wiens intentie het is mij onheus te behandelen.Democritus


Update/toevoeging: 16-09-2013 - Sietse Visser

De pester als slachtoffer

De oplossing van pesten ligt volgens mij bij de confrontatie van de pesters en het omwisselen van de slachtofferrol. Zet de pesters voor de klas, laat ze hun gedrag maar eens uitleggen voor de klas en neem de tijd (zodat er een ongemakkelijke druk ontstaat). Geef de pester de rol van slachtoffer, degene die zwak is en onbewust is van wat hij/zij aanricht. Op die manier pak je hun beloning af (status en aandacht van de andere kinderen) en maak je ze bewust van waar ze mee bezig zijn.

De verantwoordelijkheid ligt bij jou!

De verantwoordelijkheid ligt bij diegene die het opmerkt (meestal de leraar), maar ook (andere) ouders, de buren en kinderen die er niet direct bij betrokken zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij ieder individu, niet bij een rol, maar bij jou persoonlijk (voel je aangesproken als lezer!).Geplaatst: 11-11-2012 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?