Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


De verbonden en inclusieve religie

De verbonden en inclusieve religie

Kerken branden af, moskee 's moeten beveiligd worden, de Jodenhaat neemt toe. Toeval? Propaganda? Of een reëel probleem? Ik weet het niet, het is complex. Wat ik wel weet, is de oplossing. We kunnen religies verbinden door ze onder één dak te plaatsen. Geen kerk, geen moskee, geen synagoge, maar een combinatie van alle, een gebedsruimte met een Boeddha beeld, naast de andere beelden. Een bibliotheek met heilige en onheilige boeken. Ik noem het: "integratie"...

Groots geschapen én gegroeid

Een inclusieve plek waar alle uit religie geschapen mensen én mensen die gegroeid zijn uit de natuur samen komen in verbinding (en samensmelten als tortelduifjes). Eén dak, één gebedsruimte, iedereen is welkom. Een soort spirituele universiteit, waar je met experts van verschillende stromingen in contact komt en van mening en ideeën kan wisselen. Want zoals het nu gaat, elke groep scheidt zich van elkaar en de maatschappij af, leest alleen hun eigen boek, luistert alleen naar hun eigen profeet, creëren hun eigen "wij en zij" mentaliteit. De maatschappij moet niet de problemen van religies proberen op te lossen door hun allemaal hun "eigen plekje" te geven, religies zouden dat onderling moeten doen, door samen te komen.

Samensmelten als tortelduifjes in een soort spirituele universiteit van het hart. Egoistisch eigenbelang

Gekkies zonder doel

Als er dan een gekkie (~extremist) in het rond gaat schieten, kan hij dat niet doen richting één groep. En geen gelovige hoeft bang te zijn, want hun God beschermt hen. Als een ander gekkie de boel in brand steekt, zijn ze allemaal dakloos. En als een gekkie haat heeft tegen een bepaalde groep mensen, zal hij met de werkelijkheid geconfronteerd worden: het zijn mensen, net als jij en ik. Het geheel en de subgroepen zullen dan extra gemotiveerd zijn om gekkies binnen hun groep wat te temmen. "Ons geloof" is natuurlijk de beste, maar die anderen zijn ook best ok en ongelovigen zijn niet direct een vorm van "hellspawn" of dierlijk vlees. Zullen we in 2020 eindelijk de barbaarse middeleeuwen gezamenlijk ontstijgen?

Een gekkie zal met de werkelijkheid geconfronteerd worden: het zijn mensen, net als jij en ik. BreinPrikkel 016: De vermenselijking van God Religie is als een kind

Goddelijk idealisme?

Zelf ben ik vrij pessimistisch, het klinkt mooi, mensen bij elkaar brengen, kruisbestuiving van ideeën en gedeelde (kern)waarden, samen groeien. Maar zolang mensen hun God en hun heilige boek boven de mens en vooral boven "de ander" of de "andere God" plaatsen en niet inzien dat de wereld één geheel is, zal er veel wrijving zijn, veel wonden gemaakt worden, die weer nieuwe felheid aanwakkeren. Ik zal niet de eerste zijn geweest met een dergelijk idee, de kunst is om een idee te verwerkelijken.

Zolang mensen niet inzien dat de wereld één geheel is, zal er veel wrijving zijn. Kleurrijke kaleidoscoop

BreinPrikkels


BreinPrikkel 034: Wat is waarheid? BreinPrikkel 030:

Geplaatst: 07-05-2019 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?