PRIVACY?!


Citaten René Descartes

René Descartes

Twijfel is het begin van wijsheid René Descartes Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ik maakte alle mogelijke fouten, maar bleef gewoon doorgaan. René Descartes Het is niet genoeg een goed stel hersenen te hebben; het belangrijkste is om ze goed te gebruiken. René Descartes Ik ben werkelijk verbaasd als ik bedenk hoe zwak mijn geest is en hoe gemakkelijk hij fouten maakt. René Descartes Reizen is bijna als praten met mensen uit andere eeuwen. René Descartes Dingen die uit verschillende delen zijn samengesteld en die door verschillende mensen zijn gemaakt, zijn vaak lang niet zo volmaakt als iets waaraan één persoon gewerkt heeft. René Descartes


Geplaatst: - Sietse Visser