• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Bestaan er mensenrassen?

Bestaan er mensenrassen?

Bestaan er mensenrassen?

Bestaan er mensenrassen?

Mensen zijn niet gelijk, maar we zouden ze wel gelijkwaardig moeten/mogen behandelen. Als je iets wilt begrijpen kun je vaak duidelijkheid in de natuur vinden. Kijk naar planten en dieren! Zijn er verschillende hondenrassen? Zijn er verschil- lende bloemenrassen? Sommige hondenrassen zijn snel, andere schattig. Sommige planten kunnen tegen droogte, anderen leven in de kou, dat zorgt voor variatie. Rassen zijn aftakkingen van dezelfde boom. Verbonden én verschillend.

"Ras" is gewoon een woord, een categorisering die wijst in een richting. "Hij is een Aziaat", je kunt je dan een voorstelling maken, grotendeels gebaseerd op stereotype eigenschappen en vooroordelen, maar grotendeels ook op praktische informatie. Dat is niet goed of slecht, dat is informatieverwerking. Het wordt pas slecht wanneer je het ene als beter of slechter benoemt, met als enige reden "beter" te zijn.

Is ras, afkomst, geslacht of je biologische geschiedenis belangrijk? Nee, maar tegelijkertijd brengt je aangeboren lichaam bepaalde kansen en beperkingen mee. Deels kun je met hard werken daar omheen komen, deels moet je er mee leren leven en het accepteren. In een tijd waarin we veel vrijheid hebben, is het biologische lichaam één van de weinige zaken die we niet kunnen kiezen.

Uiteraard ben ik tegen discriminatie, maar we moeten wel eerlijk kunnen zijn dat we verschillend zijn. Op individueel niveau is dat direct duidelijk, zelfs een tweeling is niet hetzelfde!Geplaatst: 10-03-2018 - Sietse Visser

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild