• Mens: Inzicht, bewustzijn, psychologie
  • Maatschappij: Politiek, economie, groepsgedrag
  • Natuur: Milieu, dieren, planten
  • Wetenschap: Techniek, structuur, denken te weten
  • Spiritualiteit: Bewustzijn, geloof, oneindigheid
  • Kosmos: Universum, realiteit, samenhang
  • Overig: Past niet in een hokje

Wat ziet het alziend oog?

Wat ziet het alziend oog?

Oftewel misschien algemener bekend als een symbool van de Illuminatie (blijft rustig, niet meteen afhaken!) en van het Amerikaanse dollar biljet. In conspiracy-kringen wordt er vaak de betekenis in gezien als "de elite" die boven de rest uitstijgt en van een afstandje de maatschappij regeert, maar dat is slechts één interpretatie.

Op onszelf gericht

Als we de schaal echter verkleinen en het symbool (egoïstisch ;-)) naar onszelf relativeren, is het een veel logischere conclusie om dit symbool te zien als ons hogere zelf, onze geest. De piramide is ons lichaam, een dier of een biologische robot, het aardse. Hoe dan ook, we bestaan grotendeels als een geautomatiseerde/vaststaande structuur. Net als de basis van de piramide.

De alles overzienende macht: bewustzijn

Wanneer we echter het lichaam, inclusief brein, koppelen aan de input van buitenaf (via de zingtuigen) lijkt er iets te ontstaan dat de piramide ontstijgt. Ons mysterieuze bewustzijn. Ons bewust-zijn, dat we kunnen trainen om ons grotendeels geautomatiseerde lichaam deels aan te sturen een een soort constante lijkt in een veranderend lichaam.

Werkelijk bewust

Wie werkelijk bewust is, aanwezig is in het moment, ziet (ongefilterd) wat anderen niet zien. Elk detail vertelt een verhaal en helpt ons de situatie te zien voor wat het is (ipv. onze projectie uit gedachten). Wie zijn bewustzijn weet uit te groeien, zal overkomen als attent, voorspellend en lijkt precies dat te doen, wat nodig is het het moment, omdat diegene de situatie helderder ziet, als een licht dat schijnt in de duisternis.

Oorsprong

Voor zover bekend komt het alziend oog voor het eerst in de geschiedenis voor in Egypte, en diende als symbool voor de zonnegod Horus. Het oog van voorzienigheid (Eye of providence) verwijst in het Christendom (als driehoek) naar de drie-eenheid (Vader, zoon en de heilige geest). Je zou dit (heel kort door de bocht) kunnen vertalen naar alles-is-één. De natuur, de mens, vermenigvuldigt en groeit, maar het is eigenlijk een oneindige transformatie van hetzelfde in andere vorm.

Interpretatie = misinterpratie

Dit is natuurlijk een leuk verhaaltje, maar is het ook waar? Het is mijn huidige interpretatie op basis van (gebrekkige) kennis vanuit vele kanalen. Net als bij het ontwerp van een logo, kan zelfs een simpel beeld tot vele interpretaties leiden. Het alsziend oog gaat al lange tijd mee, is door verschillende volkeren weer her-interpreteert en ongetwijfeld ook misinterpreteerd.

Maar misschien heb jij weer een heel ander alziend oog op de zaak?

BreinPrikkels


Zien is geloven Wie ben ik?
Geplaatst: 29-07-2017 - Sietse Visser

Sietse Visser

Geschreven door:

Sietse Visser Natuur-afhankelijk vrijdenker

Door meer inzicht in jezelf te krijgen, krijg je ook meer inzicht in anderen. Hierdoor kunnen we samen beter communiceren en efficiënter voortgang boeken als mensheid. De allerbelangrijkste leraar, dat ben je uiteindelijk zelf!

Over Nature Runs Wild