Camera houdt je in de gaten PRIVACY?!


Tao als water - Alan Watts

Tao als water - Alan Watts

Tao als water werd na het overlijden van Alan Watts afgemaakt door Al Chung-liang Huang. Het boek legt helder uit wat de betekenis is van begrippen als Tao en Te. Alan stipt aan wat er wat hem betreft fout gaat in onze Westerse samenleving, iets dat nu steeds duidelijker wordt (en extremere vormen aanneemt).

Zoals in sommige economieën de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer, zo worden in de moderne, overmatig gespecialiseerde disciplines van de wetenschap de geleerden steeds geleerder en de onwetenden steeds onwetender. Totdat er een moment komt dat deze twee klassen nauwelijks meer met elkaar kunnen praten. Alan Watts Het lijkt weinig doorzien te worden dat overheden zelfvernietigende instellingen zijn geworden, verlamd en vastgelopen in hun eigen complicaties, verstikt in bergen papier. Alan Watts Als we kijken naar onze tijd zien we dat niemand met een gezonde dosis verstand de machthebber van een staat zou willen zijn. Alan Watts

Deel van het geheel

De eenzijdigheid van de mens leidt tot allerlei problemen. Neem bijv. de eenzijdigheid van religieuzen (word multi-religieus!), maar ook wetenschap is slechts een stukje (en interpretatie) van de gehele puzzel die hier Tao genoemt wordt.

De westerse filosofie en wetenschap proberen het universum te vangen in netwerken van woorden en nummers, waardoor steeds de verleiding ontstaat de regels van de grammatica en mathematica te verwarren met de eigenlijke werkingen van de natuur. Alan Watts Tot op heden heeft de westerse wetenschap de nadruk gelegd op een houding van objectiviteit: een kille, berekenende en onthechte houding, waardoor het lijkt dat natuurlijke fenomenen, met inbegrip van het menselijke organisme, niets anders zijn dan mechanismen. Alan Watts Het principe van yin en yang moet daarom niet begrepen worden als wat we gewoonlijk een vorm van tegenstelling noemen, maar als een expliciete dualiteit die een impliciete eenheid uitdrukt. Alan Watts

Chinese kaligrafie

Het relatief korte (maar goed gevulde) boekje is half gevuld met originele teksten geschreven in Chinese kaligrafie. Mooi om te zien en het boek bevat korte toelichtingen over hoe het Chinese schrift erg afwijkt van het Westerse schrift, maar verder alleen voor mensen die ook Chinees kunnen.

Je ware natuur

We verdwalen makkelijk in mooie woorden, prachtige preken en discussie met andere mensen, toch kun je antwoorden het makkelijkst vinden in de natuur, onze natuur. Daar waar de natuur zichzelf nog niet heeft verstopt onder kleding, regeltjes en het verleidelijk interessante intellect.

De echte en verbazingwekkende rust van mensen als Lao Tse bestaat in hun bereidheid en welwillendheid schaamteloos datgene te doen wat er van nature opkomt in alle omstandigheden. Alan Watts Zonder een onderliggend vertrouwen in het hele systeem van de natuur rest enkel verlamming. Alan Watts De Tao wordt niet beschouwd als de baas en schepper van ons organische universum. Hij heerst, maar regeert niet. Het is het patroon van de dingen, maar niet een opgelegde wet. Alan Watts

Nog meer prachtige woorden!

Het is zeldzaam lachen en mystiek (of religie) samen te zien gaan. Alan Watts De wereld ontglipt ons steeds wanneer we haar proberen te begrijpen en beheersen. Alan Watts Met zuiver rechtvaardige mensen valt niet te leven, ze hebben geen humor, staan geen menselijkheid toe en zijn zich niet bewust van hun eigen schaduwzijden op het gevaarlijke af. Alan Watts Naarmate men ouder wordt ziet men steeds beter dat dingen geen substantie hebben. Alan Watts Gedachten worden geboren uit falen. Als handelen bevredigt, is er geen restant dat de aandacht vasthoudt: denken is de bekentenis van een gebrek aan aanpassing, waardoor we stil moeten staan om te overwegen. Cheng Ming (vert. Lancelot Whyte) Spreken en schrijven zijn zonder twijfel prachtig, maar juist daardoor heeft het een hypnotisch en fascinerend effect, dat leidt tot de verwaarlozing van de natuur. Alan Watts Als de orde van de wet absoluut wordt en alles geschiedt volgens het boekje (of de computer), roepen de mensen wanhopig om de tussenkomst van gewone menselijke redelijkheid. Alan Watts De geniale persoon, met te, gaat steeds de regels te buiten, niet vanwege een opstandige en antisociale houding met vijandige bedoelingen, maar omdat de bron van creatief werk een intelligente bevraging van de regels is. Alan Watts

Geplaatst: 02-01-2018 - Sietse Visser


Reageren?

Heeft u een interessante toevoeging, opmerking, grammaticafout (sorry!) of bent u het absoluut niet eens met wat hier staat? Laat een berichtje achter en wellicht verwerk ik het als aanvulling onder het artikel. Ontvangt u graag een reactie, vul dan ook uw e-mailadres in (maar niet noodzakelijk).

Ook prikkelend?